Manuálna aktualizácia "EuroDidact aplikácie"

  1. Stiahnite si balík aktualizácie tu.
  2. Rozbaľte ho do adresára, kde máte nainštalované aplikácie EuroDidact. V prípade lokálnej inštalácie to je do adresára C:\Program Files\EuroDidact alebo C:\Program Files (x86)\EuroDidact.
  3. Potvrďte prepísanie súborov.