Kde nájdem k tlači pracovné listy a ďalšie prílohy k aplikáciám?

Aby nebolo riešenie úloh priamo dostupné v rámci aplikácie aj pre žiakov či študentov, nájdete ich v sekcii Môj účet → Organizácie → Prílohy k aplikáciám.
Prílohy sú prístupné po zakúpení produktu.

Tu sú umiestnené ako pracovné listy k tlači, tak i ich riešenia. Na poslednom mieste zoznamu dokumentov sú aj karty k rozšírenej realite (AR) - pozri video u Chémia 2 - organická chémia.