Chémia 1

Všeobecná-anorganická

Tento produkt nie je v predaji
Multilicencia pre školy online
222 €
Nemožno zakúpiť Kúpiť licenciu Zakúpené
Multilicencia+ pre školy s inštalačným DVD, tlačenú metodikou a online
234 €
Nemožno zakúpiť Kúpiť licenciu Zakúpené

Ukážky aplikácie

Výučbová aplikácia Chémia I. podáva učivo nevšednou formou, vďaka ktorej už žiadne z detí nebude mať problém látku pochopiť. Žiaci sa pomocou videí, experimentov, ukážok či pracovných listov naučia vnímať chémiu ako súčasť ich každodenného života a nie iba ako abstraktnú definíciu a vzorčeky.

Učivo je rozdelené do 27 kapitol pojednávajúcich o všeobecnej, anorganickej chémii. Cieľom každej z týchto kapitol je, aby si žiak prirodzene osvojil čo najviac informácií. Na tento účel je v aplikácii aj interaktívna periodická tabuľka prvkov s hologramami, kde možno nájsť informácie o prvkoch, ich vzorcoch a umiestnení v tabuľke.

Okrem toho sa žiaci dozvedia o významných osobnostiach prostredníctvom medailónikov vedcov a dôležité termíny nájdu v slovníku pojmov. Na opakovanie učiva môžu využiť videá, príklady aj kontrolné otázky v každej z kapitol..

Ukážte svojim žiakom, že chémia nie je žiadna „suchá“ veda!.

názorné videá
periodická tabuľka prvkov s hologramom
medailóniky vedcov
27 prehľadne zoradených kapitol
pracovné listy aj s riešením pre vyučujúcic
slovník pojmov

Kapitoly

Úvod do chémie
Významné nekovy a polokovy
Vlastnosti látok
Významné kovy
Zmesi a oddeľovanie zložiek zmesí
Názvoslovie dvojprvkových anorganických zlúčenín
Roztoky
Významné halogenidy, oxidy a sulfidy
Voda
Kyseliny a ich názvoslovie
Vzduch
Prehľad významných kyselín
Zloženie látok, stavba atómu
Hydroxidy, ich názvoslovie a prehľad
Prvky
Kyslosť a zásaditosť vodných roztokov
Periodická tabuľka
Neutralizácia a názvoslovie solí
Chemická väzba, molekula
Významné soli
Druhy chemickej väzby
Hmotnosti atómov, molárna hmotnosť
Chemické reakcie, rovnice
Chemické výpočty
Faktory ovplyvňujúce rýchlosť chemických reakcií
Chémia a elektrina
Rozdelenie chemických prvkov

Technické požiadavky & autori

Offline verzia

Pre počítače, prenosné počítače a interaktívna tabuľa

Minimálne konfigurácie offline verzie:

Windows Vista, Intel Core 2 Duo 2GHz, 2GB RAM, grafická karta 512MB podporujúca špecifikáciu WDDM 1, rozlíšenie 1280x800

Odporúčaná konfugurácie offline verzie:

Windows 8, Intel i3 2,4GHz, 4GB RAM, grafická karta 1024MB podporujúca špecifikáciu WDDM 1.2, rozličenie FullHD (1920x1080), zvuková karta

Požadované technológie:

.NET Framework 4.5, prehliadač Google Chrome, Microsoft Edge, alebo Apple Safari

Online verzia

Pre ostatné operačné systémy,
tablety a iné platformy

Online verzia:

Pre počítače, tablety, interaktívne tabule a iné platformy prostredníctvom prehliadača Google Chrome, Microsoft Edge alebo Apple Safari

Autori

Príprava

Mgr. Danuše Minsterová, Limeta Apps s.r.o.

Digitálna úprava:

Limeta Apps s.r.o.

Grafika:

Limeta Apps s.r.o., Marcela Jurasová

Vydal:

euroDIDACT © 2017