Nastavenie spúšťače "EuroDidact aplikácie"

Tento návod je určený pre administrátorov alebo pokročilých používateľov.

Nastavenie predvoleného prehliadača

Otvorte XML súbor EuroDidact.Launcher.exe.config v poznámkovom bloku.

V sekcii userSettings je element s názvom Browser, kde môžete nastaviť predvolený prehliadač, ktorý sa bude používať na spúšťanie aplikácií. Možnosti pre voľbu prehliadače sú: Chrome, Opera, Firefox, Edge, IE.

Poznámka: Pokiaľ nie je predvolený prehliadač zvolený, detekuje sa dostupnosť prehliadačov v popísanom poradí.

Príklad nastavenia elementu Browser:

<setting name="Browser" serializeAs="String">
    <value>Opera</value>
</setting>

Změna portu aplikace

Otvorte XML súbor EuroDidact.Launcher.exe.config v poznámkovom bloku.

V sekcii userSettings je element s názvom Port, kde môžete zmeniť číslo používaného portu (predvolené je 8910). 

Poznámka: Tento port je používaný výhradne na lokálnom počítači a je zvolený tak, aby nekolidoval s často využívanými porty. Port je pre HTTP služby vyhodnotený ako bezpečný. 

Príklad nastavenia elementu Port:

<setting name="Port" serializeAs="String">
    <value>8910</value>
</setting>